مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد؛ مصدومیت ۱۹ نفر در توفان امروز اصفهان / سقف شرکت تعاونی فروریخت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد؛ مصدومیت ۱۹ نفر در توفان امروز اصفهان / سقف شرکت تعاونی فروریخت

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۱۹ نفر در توفان امروز استان اصفهان دچار مصدومیت شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. به گزارش پلان نیوز ، منصور شیشه فروش با اشاره به حوادث ناشی از وقوع توفان در اصفهان اظهار داشت: از جمله این خسارات آسیب به سه شبکه برق در بخش