شغل دوم ما شده مسافرکشی / دربست؛ آزادی

شغل دوم ما شده مسافرکشی / دربست؛ آزادی

    برخلاف آنچه به نظر می رسد بیشتر شاغلان برای تامین معاش و جبران هزینه های زندگی خود به مسافرکشی روی می آورند، گزارشها نشان می دهد که سال گذشته درصد بسیار کمی از افراد دو شغله در این بخش به عنوان شغل دوم فعالیت داشتند. به گزارش پلان نیوز ، امروزه مشکلات معیشتی