عملکرد دولتمردان زیر پای مرغ

عملکرد دولتمردان زیر پای مرغ

محمدجواد باقری ارومی، امام جمعه اسالم گفت: امروز افراد کوچه و بازار هم می‌دانند وقتی قیمت مرغ پرکنده مثل قرقی بالا می‌رود و دست کسی هم به آن نمی‌رسد مشکل از امریکا و ترامپ و بایدن نیست. مشکل از نبود همت داخلی است که به وقتش محصولات کشاورزی مورد نیاز دام و طیور را تولید