علی نصیریان از محبوبیت علی حاتمی گفت

علی نصیریان از محبوبیت علی حاتمی گفت

علی نصیریان درباره علت محبوبیت علی حاتمی و چگونگی شکل گیری همکاری با این کارگردان، توضیحاتی داد. به گزارش خبرنگار پلان نیوز  ، امروز سالروز وفات علی حاتمی  کارگردان مطرح سینمای ایران است، به او سعدی سینما می گویند فیلمسازی که در همان تعداد آثاری که ساخت برای همیشه خود را ماندگار کرد و توانست