خطیب زاده: سفر ظریف به روسیه و جمهوری آذربایجان به تعویق افتاد

خطیب زاده: سفر ظریف به روسیه و جمهوری آذربایجان به تعویق افتاد

سخنگوی وزارت امور خارجه از تعویق سفر وزیر امور خارجه کشورمان به روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلان نیوز ، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تعویق سفر وزیر امور خارجه کشورمان به روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه علت تعویق برنامه سفر هفته