کد خبر : 2110
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 شهریور 1401 - 9:17

کمبود پزشک متخصص در مشهد ، دچار قحطی شد !

کمبود پزشک متخصص  در مشهد ، دچار قحطی شد !

پایتخت درمانی شرق کشور با بحران بزرگی مواجه شده است بحرانی که در میان درد جسمانی بیماران درد روحی روانی زیادی را برای آنها و خانواده هایشان ایجاد کرده است. آمار کمبود پزشک فوق تخصص در مشهد حال به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است!

پایتخت درمانی شرق کشور با بحران بزرگی مواجه شده است بحرانی که در میان درد جسمانی بیماران درد روحی روانی زیادی را برای آنها و خانواده هایشان ایجاد کرده است.

آمار کمبود پزشک فوق تخصص در مشهد حال به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است!