کد خبر : 2021
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مرداد 1401 - 14:01

پر در آمد ترین و کم درآمد ترین قشر های ایرانی در حال حاضر !

پر در آمد ترین و کم درآمد ترین قشر های ایرانی در حال حاضر !

تهرانی ها با ۱۶۰ میلیون تومان در آمد و کرمانی ها با ۷۱ میلیون تومان به ترتیب پر درآمد ترین و کم درآمد ترین قشر ایران محسوب میشوند . به گزارش مرکز آمار : متوسط درآمد خانوار های شهری بصورت کلی در سال گذشته حدودا ۱۱۲ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان بوده است . خانوار

تهرانی ها با ۱۶۰ میلیون تومان در آمد و کرمانی ها با ۷۱ میلیون تومان به ترتیب پر درآمد ترین و کم درآمد ترین قشر ایران محسوب میشوند .

به گزارش مرکز آمار : متوسط درآمد خانوار های شهری بصورت کلی در سال گذشته حدودا ۱۱۲ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان بوده است .

خانوار های تهرانی سالانه با درآمد ۱۵۹ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان پر درآمد ترین خانوار های کل کشور بودند.

و درست در نقطه مقابل آنها مردم کرمان است که با در آمد سالانه ۷۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان جزء کم درآمد ترین خانوار های ایرانی به حساب می آیند.