کد خبر : 448
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 دی 1399 - 19:47

نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست

نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست

فرماندار تهران با تاکید بر لزوم طی شدن مراحل قانونی برای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران افزود: مراحل قانونی برای مصوبه نامگذاری خیابانی بنام شجریان طی نشده است. به گزارش پلان نیوز ، عیسی فرهادی فرماندار تهران در تشریح حواشی پیش آمده در خصوص نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان گفت: مصوبه نامگذاری خیابانی به نام

نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست

فرماندار تهران با تاکید بر لزوم طی شدن مراحل قانونی برای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران افزود: مراحل قانونی برای مصوبه نامگذاری خیابانی بنام شجریان طی نشده است.

به گزارش پلان نیوز ، عیسی فرهادی فرماندار تهران در تشریح حواشی پیش آمده در خصوص نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان گفت: مصوبه نامگذاری خیابانی به نام شجریان با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد و برابر قانون باید ایراد این هیات توسط شورا رفع و بار دیگر به هیات ارسال می‌شد و یا باید در صورت اصرار شورا بر عدم تغیر مصوبه خود موضوع به هیات حل اختلاف وزارت کشور برای تصمیم گیری نهایی ارسال می‌شد.

وی افزود: پس از مخالفت هیات تطبیق هیچیک از این مراحل طی نشده است به این ترتیب شورا هیچ مصوبه قانونی برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد، برای ما ارسال نکرده است بر همین اساس تا مصوبه‌ای نیاید و ما آن را تایید و اعلام نکنیم، اقدام در این زمینه قانونی نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین شهرداری خلاف قانون تابلو را نصب کرده و نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست. از سوی دیگر اگر تابلویی نصب شده باشد و کسی آن را تغییر دهد، باز هم اقدامی خلاف قانون انجام شده است. خلاف اول را شهرداری انجام داده و خلاف دوم را کسی که آن را کنده است، مرتکب شده است.