کد خبر : 1515
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1400 - 19:59

سجاد اصغری جریان ساز سینمای ایران؟ / *ماشین من را بران* بهترین فیلم خارجی زبان آکادمی افسانه زندگی تا انجمن منتقدان آمریکا

سجاد اصغری جریان ساز سینمای ایران؟ / *ماشین من را بران* بهترین فیلم خارجی زبان آکادمی افسانه زندگی تا انجمن منتقدان آمریکا

یادداشت : ساناز طلوعی پلان نیوز – اساسا پرداختن به مقوله سینما برای ارزیابی  نوشتن، کار بسیار سخت و قابل تاملی ست، باید بسیاری از پارامترها را در نظرگرفت تا بتوان تحلیل درست ازجایگاه و موقعیت سینما یا سینماگرارائه داد. آیا سجاداصغری جریان ساز سینماست؟ جریان ساز بودن در سینما نیازمند یک سری پارامترهاست، آیا نگاه

یادداشت : ساناز طلوعی

پلان نیوز – اساسا پرداختن به مقوله سینما برای ارزیابی  نوشتن، کار بسیار سخت و قابل تاملی ست، باید بسیاری از پارامترها را در نظرگرفت تا بتوان تحلیل درست ازجایگاه و موقعیت سینما یا سینماگرارائه داد.
آیا سجاداصغری جریان ساز سینماست؟ جریان ساز بودن در سینما نیازمند یک سری پارامترهاست، آیا نگاه نویی بنابر قالب فعلی به ظرفیت سینما اضافه شده است؟ اگراضافه شده است درچه سطحی و با چه کیفیتی؟ سجاد اصغری سینماگرایرانی، با برگزاری پنج دوره مراسم بین المللی آکادمی افسانه زندگی که هر ساله هفت فیلم مطرح سال سینمای ایران را به همراه بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب ومعرفی می نماید جریانی نویی درسینمای ایران راه انداخته است که این نوع شیوه بررسی و انتخاب از بین تولیدات یکساله سینمای ایران که هفت فیلم بعنوان مطرح ترین فیلم های سال انتخاب شوند تاکنون درسینمای ایران وجود نداشت.
اما فرصتی که دربخش بین الملل معرفی بهترین فیلم خارجی زبان آکادمی افسانه زندگی ایجاد شده است ظرفیت بالقوه ای جهت جریان سازی برای مراسم آکادمی افسانه زندگی سینمای ایران رقم زده است که تاثیرمستقیم درابعاد بین المللی برای سینمای ایران در دراز مدت بصورت کیفی خواهد داشت ولی در سطح کمی نیاز به بازنگری در شیوه اجرای مراسم جهت دعوت مستقیم ازمهمان های خارجی زبان برای حضوردرمراسم است، هر چند بنیانگذاری یک رویداد مستقل به دوراز اعتبارات دولتی و حمایت پروپاگاندای رسانه های حکومتی حرکتی بسیار دشوار و قابل ستایش است.
دورپنجم بخش بین الملل معرفی بهترین فیلم خارجی زبان مراسم آکادمی افسانه زندگی که ۱۲ دسامبر۲۰۲۱ برگزار شد *ماشین من را بران* از ژاپن بعنوان بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب و معرفی شد، این فیلم تا کنون بسیاری ازجوایز مراسمات و جشنواره های جهانی را به خود اختصاص داده است،همچنین می‌توان گفت نگاه بین المللی که در مراسم آکادمی افسانه زندگی سینمای ایران جریان دارد همترازبا سینمای جهان است که امروز پس از چند هفته از انتخاب بهترین فیلم خارجی زبان آکادمی افسانه زندگی، انجمن منتقدان آمریکا هم فیلم *ماشین من را بران* از ژاپن را بعنوان بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب کردند و همچنین در لیست بهترین فیلم خارجی زبان اسکار هم به چشم می خورد که این‌ نگاه پیش ازمحافل تخصصی سینمای جهان ازسوی مراسم آکادمی افسانه زندگی قابل تامل است.

بیشتر بخوانید:

درنتیجه می توان اینگونه استدلال کرد جریان نویی که سجاد اصغری درسینما ایجاد کرده است ساقه اش درسطح سینمای ایران ریشه دوانده وعطر شکوفه هایش درسطح سینمای جهان به مشام می خورد.