۴۰ درصد کاهش قیمت خودروها/ پراید همچنان درحال سقوط

۴۰ درصد کاهش قیمت خودروها/ پراید همچنان درحال سقوط

اگر سیر نزولی قیمت دلار ادامه یابد، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی باز هم کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. خودرو با دنده معکوس قیمت ها در بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، این روزها مشتریان بیشتری برای اطلاع از کم و کیف قیمت و شرایط بازار خودرو به برخی مراکز عرضه مانند اطراف مرکز