بهرام بیضایی، موزاییک استعاره ها به روایت بهمن مقصودلو استاد مسلم سینما

بهرام بیضایی، موزاییک استعاره ها به روایت بهمن مقصودلو استاد مسلم سینما

مستند بهرام بیضایی ، موزاییک استعاره ها اثری از بهمن مقصودلو یادداشت از سجاد اصغری به گزارش پلان نیوز به نقل سنترسینماپرس : .مستند بهرام بیضایی ، موزاییک استعاره ها اثری از بهمن مقصودلو اثری بسیار قابل تامل در خصوص شخصیت بهرام بیضایی است، بهمن مقصودلو با تمرکز بر سینمای ایران وارد جهان بینی بهرام بیضایی