آخرین وضعیت از پیشرفت پروژه ایستگاه مترو شاهد اصفهان

آخرین وضعیت از پیشرفت پروژه ایستگاه مترو شاهد اصفهان

پلان نبوز – مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: روز گذشته _جمعه ۲۶ دی‌ماه ۹۹_ بتن‌ریزی پارت سوم ایستگاه مترو شاهد در خیابان لاله در کمتر از شش ساعت انجام شد. مجید طرفه‌تابان گفت: با استفاده از ۱۶ تراک میکسر و حمل ۸۵۰ تن بتن، پارت سوم دال تیکت هال غربی ایستگاه مترو شاهد بتن‌ریزی