دولت سیزدهم بار های بزرگی را از زمین برداشت!

دولت سیزدهم بار های بزرگی را از زمین برداشت!

                رئیس مجلس : دولت سیزدهم رویکرد های درستی را در حوضه های مختلف به پیش گرفته که این امید آفرین است. در سالی که گذشت این دولت بار های بزرگی را از زمین برداشت. سفر های استانی خستگی ناپذیر رئیس جمهور تصویر جدیدی از مردمی بودن دولت

در نشست با دیپلمات‌ها و روسای نهادهای ایران در روسیه قالیباف: رهبری فرمودند سفر به روسیه را تاخیر نیندازید

در نشست با دیپلمات‌ها و روسای نهادهای ایران در روسیه قالیباف: رهبری فرمودند سفر به روسیه را تاخیر نیندازید

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات قبلی خود به وزیر خارجه درباره لزوم تمرکزاین وزارت خانه بر حوزه اقتصادی، تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید از ۲۰ سال پیش رویکرد خود را از نگاه سیاسی – امنیتی تغییر داده و کاملا اقتصادی – سیاسی می کرد تا می‌توانستیم از ظرفیت‌های کشور برای ارتقای