علیرضا زاکانی استعفا داد

علیرضا زاکانی استعفا داد

پلان نیوز: عضو هیئت رئیسه مجلس از تقدیم استعفای علیرضا زاکانی نماینده قم به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.  حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس از تقدیم استعفای علیرضا زاکانی نماینده قم به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. وی افزود: طبق شنیده ها پس از اینکه اعضای شورای شهر تهران رسما آقای زاکانی را