امضای تفاهم نامه دوجانبه صنعت آب و برق چهارمحال وبختیاری با مرکز صدا و سیما

امضای تفاهم نامه دوجانبه صنعت آب و برق چهارمحال وبختیاری با مرکز صدا و سیما

به منظور آگاهی بخشی، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و انعکاس دستاوردها، تفاهم نامه همکاری بین صنعت آب و برق چهارمحال و بختیاری با مرکز صدا و سیما به امضا رسید. به گزارش پلان نیوز از شهرکرد، به منظور آگاهی بخشی، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و انعکاس دستاوردها، تفاهم نامه همکاری بین صنعت آب و برق چهارمحال و بختیاری