نمکی : بجای وزیر بهداشت بگویید مدیرکل مرده شورخانه!

نمکی : بجای وزیر بهداشت بگویید مدیرکل مرده شورخانه!

وزیر بهداشت گفت: خدا شاهد است که داغ این شهدای سلامت دارد مرا نابود می‌کند. به گزارش پلان نیوز ، وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنی‌ها و همچنین عدم برخورد با این افراد، گفت: ما داریم فریاد می‌زنیم که اپیدمی گرفتارمان می‌کند، چرا گوش نمی‌کنید؟. اینطور که نمی‌شود مملکت اداره کرد. چقدر