لیست دریافت‌کنندگان “یارانه کمک معیشتی دولت” باز هم آب رفت/ رفاه مردم تامین نشد

لیست دریافت‌کنندگان “یارانه کمک معیشتی دولت” باز هم آب رفت/ رفاه مردم تامین نشد

  سخنگوی حمایت جبرانی معیشت کرونا درباره اینکه آیا دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی(یارانه بنزینی) مشمول دریافت مرحله جدید از کمکهای معیشتی هستند، گفت: خانواده‌هایی که یارانه معیشت دریافت می‌کنند و شغل و درآمد ثابت ندارند مشمول دریافت این یارانه هستند! به گزارش پلان نیوز ، حسین میرزایی با اشاره به پرداخت کمک معیشتی در ایام کرونا