سازمان هواشناسی هشدار داد؛ بارش برف و باران و کاهش دما/ لزوم خودداری از سفرهای غیرضروری

سازمان هواشناسی هشدار داد؛ بارش برف و باران و کاهش دما/ لزوم خودداری از سفرهای غیرضروری

سازمان هواشناسی با صدور دو هشدار نارنجی رنگ با اشاره به بارش برف و باران و کاهش دما تا ۱۲ درجه سانتیگراد نسبت به تجهیز خودروها به امکانات ایمنی و خودداری از سفرهای برون شهری توصیه کرد. به گزارش سنترسینماپرس، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ با اشاره به نفوذ سامانه بارشی به کشور