دانشمندان زمان مرگ حیات روی کره زمین را اعلام کردند

دانشمندان زمان مرگ حیات روی کره زمین را اعلام کردند

در حدود هفت میلیارد سال بعد خورشید داغتر می شود و به یک غول قرمز تبدیل می شود که احتمالاً زمین را می بلعد. به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان ایالات متحده و ژاپن در یک کار تحقیقی اعلام کردند: با اینکه حدود هفت میلیارد سال بعد خورشید زمین را خواهد بلعید اما این سیاره خیلی قبل