حضور شهاب حسینی در جشنواره فیلم پکن

حضور شهاب حسینی در جشنواره فیلم پکن

شهاب حسینی با فیلم «اولین برف» به کارگردانی حامی رمضان، در بخش اصلی (رقابتی) جشنواره فیلم پکن حضور خواهد داشت. یازدهمین جشنواره فیلم پکن در کشور چین، میزبان دو فیلم ایرانی خواهد شد. این جشنواره در بخش رقابتی اصلی (جایزه تیانتان)، میزبان فیلم «اولین برف» به کارگردانی حامی رمضان و بازی شهاب حسینی است. شبنم