سانسور در سینمای ایران

سانسور در سینمای ایران

پدیده سانسور از سوی سیاستگذاران فرهنگی همیشه در طول تاریخ با هنر همراه بوده و جدالی را بین هنرمندان و سیاستگذاران به وجود آورده است که بعضاً منجر به انزوا و کناره‌گیری هنرمندان از خلق اثر هنری شده یا حتی هنرمند را در زمان حیاتش از نمایش عمومی آثاری که خلق کرده محروم ساخته ولی