بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیامی در رابطه با ترور شهید محسن فخری زاده

بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیامی در رابطه با ترور شهید محسن فخری زاده

پلان نیوز–جمهوری اسلامی ایران یکی از فرزندان گرانقدر خود را از دست داد . روزجمعه مورخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از دانشمندان بزرگ هسته ای خود را از دست داد. این عنصر علمی بی نظیر جان عزیز و گرانقدر خود را در معرض خطر و تلاشهای علمی بزرگ ماندگار در راه خدا