برخورد های دوگانه تعزیرات بین جوجه های یک روزه و مرغ گوشتی بیشتر باعث افزایش قیمت می شود

برخورد های دوگانه تعزیرات بین جوجه های یک روزه و مرغ گوشتی بیشتر باعث افزایش قیمت می شود

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور با اشاره به گرانی قیمت جوجه یک روزه و نهاده های دامی گفت: تعزیرات حکومتی در کنار برخورد با مرغداران با افزایش قیمت جوجه یک روزه و نهاده های دامی نیز برخورد کند، در غیر این صورت قیمت مرغ گران تر می‌شود. پرویز فروغی دبیرکانون مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با