انتشار گفت‌وگوهای گادفری چشایر با کیارستمی با ترجمه صالح نجفی

انتشار گفت‌وگوهای گادفری چشایر با کیارستمی با ترجمه صالح نجفی

مجموعه مصاحبه‌های گادفری چشایر منتقد آمریکایی با عباس کیارستمی با ترجمه صالح نجفی به زودی از سوی نشر لگا منتشر خواهد شد. به گزارش پلان نیوز صالح نجفی مترجم اثر درباره اهمیت این کتاب گفت: این گفت‌وگوها یک سروگردن بالاتر از سایر گفت‌وگوهایی است که تا کنون از کیارستمی منتشر شده است. چشایر منتقدی غربی