تبریک انجمن کارگردانان سینما به ابوالفضل جلیلی

تبریک انجمن کارگردانان سینما به ابوالفضل جلیلی

انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان سینمای ایران در پیامی موفقیت اخیر ابوالفضل جلیلی در جشنواره شانگهای را تبریک گفت. به گزارش پلان نیوز در متن پیام تبریک انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان سینمای ایران به کارگردان فیلم “مسیر معکوس” آمده است: «یک بار دیگر و با نهایت خرسندی موفقیت دیگری در زمینه حضور سینمای ایران در عرصه‌های جهانی