روز پزشک سال ۱۴۰۰ + علت نامگذاری، روز جهانی و تاریخچه بزرگداشت ابوعلی سینا

روز پزشک سال ۱۴۰۰ + علت نامگذاری، روز جهانی و تاریخچه بزرگداشت ابوعلی سینا

یکم شهریور مصادف با زادروز پزشک حاذق ایرانی ابو علی سینا، با هدف گرامی داشت خدمات و تالیفات وی به دانش پزشکی و تجلیل از پزشکان جامعه، به عنوان روز پزشک در ایران نامگذاری شده است. به گزارش پلان نیوز ، روز ملی پزشک به منظور قدردانی از زحمات و خدمات پزشکان به افراد و