شاخص آلودگی هوای اصفهان به ۱۵۰ رسید

شاخص آلودگی هوای اصفهان به ۱۵۰ رسید

اصفهان: کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: آلودگی هوای این کلانشهر برای دومین روز متوالی روی شاخص ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. سنترسینماپرس: محمود مزارع با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه بزرگراه خرازی با میانگین ۱۵۴ برای عموم شهروندان ناسالم است، اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش