مهراب قاسم خانى طراح و سرپرست فیلمنامه و سعید هوشیار نویسنده این سریال است.

این سریال قصه دو شخصیت را روایت میکند که سرنوشتشان به هم گره میخورد و حالا به دنبال شاخ آفریقا از تهران به کمپ گینه می رسند اما این پایان ماجرا نیست و تا رسیدن به شاخ آفریقا مسیر طولانى دیگرى را باید طى کنند.

این سریال در تهران آغاز و در گینه نو ادامه و در نهایت در جزایرى در اقیانوس هند و شاخ آفریقا به پایان میرسد.

شاخ آفریقا به کارگردانى سعید آقاخانى براى پخش اختصاصى در سامانه فیلیمو آماده میشود .

آقاخانى در نوروز ١۴٠٠ سریال نون خ را روى آنتن تلویزیون دارد و شاخ آفریقا اولین تجربه او در شبکه خانگى به حساب مى آید.