کد خبر : 2029
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 مرداد 1401 - 10:09

مدیر عامل سایپا میگوید : کیفیت محصولاتمان بیشتر شده است !

مدیر عامل سایپا میگوید : کیفیت محصولاتمان بیشتر شده است !

مدیر عامل سایپا : به علت کنترل کیفیت محصولات ما هم اکنون ، ۳۵ ٪ میزان مراجعه به نمایندگی ها نیز کاهش یافته است !

مدیر عامل سایپا : به علت کنترل کیفیت محصولات ما هم اکنون ، ۳۵ ٪ میزان مراجعه به نمایندگی ها نیز کاهش یافته است !