کد خبر : 2006
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 مرداد 1401 - 14:18

سطح توقع مردم از اینترنت افزایش یافته !؟

سطح توقع مردم از اینترنت افزایش یافته !؟

معاون وزیر ارتباطات : کیفیت اینترنت پایین نیامده بلکه سطح توقع مردم افزایش یافته باقری اصل معاون وزیر ارتباطات در گزارشی گفت : سطح سرویس های اینترنتی به هیچ وجه کاهش نیافته و دلیل نا رضایتی مداوم مردم از اینترنت رشد شتابان درخواست ها میباشد ! و دلیل دیگر آن است که تعداد کاربرانی که

معاون وزیر ارتباطات : کیفیت اینترنت پایین نیامده بلکه سطح توقع مردم افزایش یافته

باقری اصل معاون وزیر ارتباطات در گزارشی گفت :
سطح سرویس های اینترنتی به هیچ وجه کاهش نیافته و دلیل نا رضایتی مداوم مردم از اینترنت رشد شتابان درخواست ها میباشد !
و دلیل دیگر آن است که تعداد کاربرانی که از سرویس های اینترنتی استفاده میکنند روز به روز در حال افزایش است

به همین علت سرعت و پهنایی که مورد استفاده ما قرار می گیرد برای تحول در اقتصاد دیجیتال کافی نمیباشد . در صورتی که پهنای باند به اندازه کافی فراهم نشود ‌، سرعت اینترنت به همین روال باقی میماند.