به گزارش پلان نیوز رئیس شورای شهرستان رشت با انتقاد از رویکرد صدا و سیما نسبت به مدیریت شهری گفت: برای آقای باقرزاده مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان متاسفم.
مجید عزیزی با بیان اینکه صدا و سیما خبرهای بی اساس و کذبی منتشر می کند، یادآور شد: شاهد دشمنی مدیرکل صدا و سیما نسبت به ۴ عضو شورا و علوی شهردار رشت هستیم.

وی افزود: مدیر کل محترم صداوسیما با انتشار اخبار کذب و خصمانه در خصوص مدیریت شهری دنبال چه منافعی است؟ آیا در جهت کسب منافع مالی برای صداوسیما اینگونه خبرها منتشر می شود یا ناشی از عدم آگاهی و بی تدبیری ایشان نسبت به زیرمجموعه است؟
گفتنی است، این انتقاد در واکنش به انتشار خبر عزل شهردار توسط صدا و سیما صورت گرفته است.