کد خبر : 2119
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 شهریور 1401 - 9:29

دولت سیزدهم بار های بزرگی را از زمین برداشت!

دولت سیزدهم بار های بزرگی را از زمین برداشت!

                رئیس مجلس : دولت سیزدهم رویکرد های درستی را در حوضه های مختلف به پیش گرفته که این امید آفرین است. در سالی که گذشت این دولت بار های بزرگی را از زمین برداشت. سفر های استانی خستگی ناپذیر رئیس جمهور تصویر جدیدی از مردمی بودن دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس مجلس : دولت سیزدهم رویکرد های درستی را در حوضه های مختلف به پیش گرفته که این امید آفرین است.

در سالی که گذشت این دولت بار های بزرگی را از زمین برداشت.

سفر های استانی خستگی ناپذیر رئیس جمهور تصویر جدیدی از مردمی بودن دولت را نشان داده است .

مجلس در مسیر پیشرفت ایران اسلامی آماده همکاری با دولت در چهارچوب قانون است.