کد خبر : 2015
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مرداد 1401 - 13:32

بد حجاب ها جریمه خواهند شد !

بد حجاب ها جریمه خواهند شد !

دبیر ستاد امر به معروف : با بد حجاب ها نیز برخورد شده و باید جریمه نقدی بپردازند ! در طرح جدید عفاف و حجاب فرد بد حجاب نیز دیگر مجرم به حساب نخواهد آمد بلکه متخلف است در ازای بد حجابی شخصا جریمه نقدی بپردازد .

دبیر ستاد امر به معروف : با بد حجاب ها نیز برخورد شده و باید جریمه نقدی بپردازند !

در طرح جدید عفاف و حجاب فرد بد حجاب نیز دیگر مجرم به حساب نخواهد آمد بلکه متخلف است در ازای بد حجابی شخصا جریمه نقدی بپردازد .