اولین واکنش عراق به حمله علیه سفارت آمریکا

به گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: یک گروه قانون شکن یکشنبه شب چند راکت به سمت منطقه سبز در بغداد شلیک کرد که مشخص شد که از منطقه پادگان الرشید شلیک شده و در داخل یک مجمع مسکونی اصابت کرده است.

این بیانیه افزود: در اثر اصابت این راکت ها، خسارت مالی به این ساختمان ها و تعدادی خودروی غیرنظامی وارد شد اما به کسی آسیبی نرسید.

هنوز یک فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

پیش از این خبرنگار ایرنا از منطقه الکراده در نزدیک منطقه سبز بغداد از حمله راکتی به سمت سفارت آمریکا واقع در این منطقه و واکنش سامانه های موشکی مستقر در این سفارت خبر داده بود.

وی افزوده بود که شلیک راکت ها و واکنش سامانه های موشکی سفارت آمریکا به آن باعث رعب و ترس شدیدی در بین مردم منطقه شده است.

منبع: ایرنا